Alla nyheter

Utmärkelse Årets Företagare

Jan Engström och Anders Nyman, från Hermanders AB, blev den 22:a augusti tilldelade utmärkelsen Årets Företagare i Töreboda kommun.

Detta med motiveringen:

”Årets företagare har genom ett målmedvetet och framåtsyftande arbete utvecklat företaget och skaffat en unik kompetens inom området trycksvarvning. Företaget står väl rustat att möta framtidens krav. Jan Engström och Anders Nyman är goda förebilder för det lokala näringslivet och väl värda utmärkelsen årets företagare 2002”.

Bakom utmärkelsen står FR Töreboda och Töreboda kommun.