Välkommen till vår utställning i Töreboda

I Töreboda har vi en utställning med ett stort antal detaljer som visar på möjligheterna med trycksvarvning och djupdragning. Vi har under lång tid samlat på oss egentillverkade detaljer som vi använder för att både inspirera och utbilda kunder, partners och anställda.

Praktisk problemlösning

En av utställningens viktigaste funktioner är att visa på hur vi löst olika tekniska utmaningar. Vi är gärna med på ett tidigt stadium i en utvecklingsprocess och erbjuder kvalificerad konstruktionsrådgivning. Det innebär att vi tillsammans med kund optimerar detaljens utformning så att den både får rätt egenskaper och blir så rationell som möjligt att tillverka. Att kunna få ”klämma och känna” på detaljer och samtidigt få tillgång till all vår erfarenhet brukar vara mycket uppskattat.