Om företaget

Att forma plåt till färdiga komponenter är Hermanders specialområde. Vi använder oss främst av metoderna trycksvarvning och djupdragning, eller en kombination av båda. Vår samlade kunskap och våra moderna verkstäder står till ditt förfogande för snabb framtagning av prototyper och kostnadseffektiv produktion.

Metaller är formbara material

Många som besöker våra anläggningar tror knappt sina ögon när de får se hur formen på en metallskiva kan förändras. Det finns dock alltid en gräns för vad man kan göra med ett material och här kommer Hermanders långa erfarenhet väl till pass, liksom vårt samarbete med ledande metallurgisk expertis på tillverkarsidan.

Vissa material är svårare att forma än andra.

På Hermanders har vi bland annat lagt ned ett stort arbete på att forma rostfri plåt i kraftiga dimensioner. Detta är idag en av våra specialiteter och konkurrensfördelar.

Från prototyp till serieproduktion

Tack vare egen verktygsproduktion kan vi på kort tid ta fram prototyper för utvärdering. Fram till starten på serieproduktionen fungerar vi som ditt bollplank för att optimera produkten med avseende på egenskaper och produktionsekonomi.

Snabba leveranser kortar dina ledtider

Hermanders är ett litet, personligt företag med stort kundfokus. Det märker du bland annat på att startsträckan från ritning till produktion är kort och på en stor flexibilitet i produktionen. Tiden mellan order och leverans är i normala fall endast 3-4 veckor.

Kompetens och modern maskinpark

Kombinationen av kompetens, erfarenhet och modern produktionsutrustning gör Hermanders till en attraktiv legotillverkare av trycksvarvade och/eller djupdragna produkter. Ett samarbete med oss är starten på en process som syftar till att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för att förvandla din konstruktion till en konkurrenskraftig produkt med rätt egenskaper.

Affärsidé

Vi skall vara ett av de ledande företaget i Norden inom trycksvarvning. Därtill utför vi kompletterande tillverkning med djupdragning och hydromekanisk formning.

Vi ska behålla och förstärka vår position genom:

  • Kompetensstarka medarbetare
  • Modern maskinpark
  • Specialisering
  • Hög effektivitet