För större serier och mer komplicerat formade produkter

Här kan vi forma produkter upp till 1100 millimeters storlek. Vi har också möjligheten att i kombination med trycksvarvning utföra avancerad formning.

Ska du ta fram detaljer med komplexa former med relativt konstant godstjocklek kan djupdragning vara den bästa metoden. Vi arbetar både med traditionell djupdragning och med hydromekanisk formning. Den senare metoden är speciellt lämplig för arbeten i rostfritt.

I vissa fall är det produktionsekonomiskt optimalt att kombinera djupdragning och trycksvarvning. I sådana fall startar processen med djupdragning medan slutlig formning av exempelvis vinklar och kanter sker i trycksvarven.

Materialtjocklekar

Vi utför djupdragning med ett maxformat på 1100 x 1100 mm för alla material som visas här.

Aluminium 0,60 – 10,00 mm
Järn 0,50 – 5,00 mm
Rostfritt 0,60 – 3,00 mm
Mässing 0,50 – 10,00 mm
Silver 0,60 – 5,00 mm
Koppar 0,50 – 10,00 mm

Vi vill vara din partner i verkstaden och gärna komma in i tidigt i konstruktionsarbetet för att kunna bistå med vår produktionskompetens.

Via samarbetspartners kan vi även ta ett totalansvar för ytbehandling efter kundens önskemål och även utföra viss montering.

Vi erbjuder även lagerhållning av matriser, råmaterial och färdiga produkter för korta ledtider i produktion.