Vad är viktigt för dig?

Konstruktion

Som din partner säkrar vi en effektiv produktion redan under konstruktionsarbetet.

Produktion

Vi formar dina detaljer i material upp till en godstjocklek om 15 mm och 1800 mm i diameter.

Ekonomi

Lång erfarenhet, billiga verktyg och korta ledtider ger dig en kostnadseffektiv produktion.

Semester 2024

Hermanders har stängt för semester 8/7-2/8

Hermanders är ett modernt företag byggt på gedigen hantverkskunskap

Ända sedan starten 1951 har trycksvarvningen varit kärnan i vår verksamhet. Trycksvarvning har utvecklats och vår maskinpark är idag toppmodern men produktionsmetoden kräver ändå den gedigna hantverkskunskap och förvärvade materialkänsla som vi inom företaget byggt upp genom åren.

Med offensiv personalpolitik och interna utbildningsprogram kombinerat med en djupt grundad tradition och yrkesstolthet som präglar bygden har vi inom företaget lyckats förvalta vårt absolut viktigaste kapital – personalen.