Hur vi blev Nordens ledande trycksvarvare

När vi samtalar med människor i Törebodatrakten och frågar om Hermanders är det många som säger ”lampfabriken”. Uppenbart är det så att Hermanders gjort miljoner lampor under sin levnad till bland annat Ikea och KF. Världen förändras och också marknaden, vilket i sin tur inneburit att även Hermanders inriktning förändrats.

Vår kärnverksamhet är idag trycksvarvning och avancerad plåtformning. Det är med glädje och stolthet vi inser att det är precis samma grundidé som företagets båda grundare Folke Hermansson och Hugo Andersson startade upp företaget med 1951.

Att ha utvecklat sina kärnkompetenser under 70 år ger oss som bolag en solid grund att stå på, för att utveckla vår verksamhet vidare. Hermanders AB står väl rustat för att möta marknadens krav, såväl inom våra befintliga kompetenser, som inom nya områden. Genom våra investeringar i såväl den senaste maskintekniken som kunnig och välutbildad personal känns det som vi med stolthet och tydlighet kan säga att vi är Nordens ledande trycksvarvare.

– Patrik Nilsson, VD

Mitt liv som Bert Visste du att Bert Karlsson har jobbat på Hermanders?

Han jobbade hos oss i fyra månader innan han fick sparken. Sedan dess har han inte haft ett riktigt jobb. Läs mer om vad han skrivit om Hermanders i sin bok ”Mitt liv som Bert”

Läs om Bert Karlssons tid på Hermanders

Milstolpar

8 mars 1951

Folke Hermansson och Hugo Andersson startar Hermanders Metallindustri AB i gårdshuset där Ica Supermarket idag är beläget.

1956

Hermanders växer och behöver nya lokaler. Folke bygger en ny fabrik i Haddeboda.

1969

Haddeboda räcker inte till. På sommaren flyttar företaget in i nya lokaler på Industrigatan.

1 jan 1979

Hermanders och Granhaga slås ihop och byter namn till Nordsales Granhaga AB. Folke äger 25 procent av aktiekapitalet i det nya företaget.

1982

Folke Hermansson äger Tulles Metallindustri tillsammans med sonen Jan. När företaget rekonstruerades gick 25 medarbetare in med pengar och blev då delägare. Det nya namnet på företaget blir Hermanders AB. Företaget håller till i samma fabrik som Folke byggde 1956.

Aug 1982

Folke, Jan och 25 medarbetare flyttar företaget till Granhagas före detta lokaler och blir granne med Töreboda Limträ.

1983

Nordsales Granhaga AB begärs i konkurs.

1989

Hermanders AB Köps av Töreboda Skrotaffär och Rolf Severin blir ny chef.

19 nov 1991

Hermanders AB begärs i konkurs.

12 dec 1991

Nya Hermanders AB startar med nya ägarna Jan Engström och Göran Johansson.

1995-96

Jan Engström köper ut Göran Johansson och står som ensam ägare till Hermanders.

1998

Gårdsjö Mekaniska köps upp.

1999

Anders Nyman köper in sig som delägare i företaget.

10 sep 1999

Hermanders köper Axelsson Textilindustris fabrikslokaler.

Nov 1999

Hermanders flyttar till Axelssons gamla lokaler på Sötåsenvägen.

Hösten 2000

Hermanders investerar 3,5 miljoner kronor i en ni Leico trycksvarv vilken klarar att trycka i 1 800 mm i diameter.

2004

Hermanders köper Företaget Laio Metall AB i Hovmantorp.

2004

Företaget Spinnform AB i Bredaryd köps.

2005

Ludvika Metalltryck AB förvärvas till Hermanders.

2006

Hermanders bygger ut med ny personalmatsal, nya personalutrymmen och nytt konferensrum.

2008

Företaget bygger till en ny fabrikslokal på 700 kvadratmeter.

Vintern 2008

Laio i Hovmantorp tvingas lägga ner.

2010

Hermanders bygger till 500 kvadratmeter lagerlokaler.

2011

Hermanders firar 60 år.

2012

Jan Engström blir ensam ägare i samband med att Anders Nyman går i pension.

2013

Bemo Press AB i Töreboda förvärvas.

2015

METAB, Metalltryckning i Bredaryd AB förvärvas.

2017

Hermanders förvärvas av Cality Invest AB.

2021

Hermanders firar 70 år.