Konstruktion

Som din partner säkrar vi en effektiv produktion redan under konstruktionsarbetet. Tillsammans kan vi på så sätt göra rätt avvägningar för att optimera detaljen. Resultatet blir en detalj med rätt egenskaper till rätt pris och kvalitet.

Produktion

Vi formar dina detaljer i material upp till en godstjocklek om 15 mm och 1800 mm i diameter. Med toppmodern maskinpark och personal med lång erfarenhet är vi en mycket uppskattad aktör på marknaden.

Ekonomi

Lång erfarenhet, billiga verktyg och korta ledtider ger dig en kostnadseffektiv produktion. För serier upp till 10 000 detaljer är vi mycket konkurrenskraftiga inom trycksvarvning och vid större volymer jobbar vi med djupdragning. För tillverkning av vissa detaljer kombineras de två tillverkningsmetoderna för bästa totalekonomi.

Det finns många goda skäl att välja Hermanders.
Det här är några av dem.

Produktionsteknisk bredd

Vi har bredd i kompetens och utrustning som gör det möjligt att välja den mest ekonomiskt fördelaktiga produktionsmetoden.

Kunskap och tradition

Den yrkesstolthet som präglar bygden har vi inom Hermanders lyckats förvalta och den bildar grund till den unika kunskapsbank som vår personal utgör.

Produktionsteknisk support

Kunskapen inom företaget kombinerat med bred maskinpark gör att vi kan hjälpa kunden hitta den mest produktionsekonomiska tillverkningen.

Närhet till kund

Vårt geografiska läge ger närhet till kunderna som aldrig är mer än fyra timmar bort.

Leveranssäkerhet och korta ledtider

Vi kan erbjuda lagring av såväl färdiga produkter som framtagna verktyg och råmaterial vilket möjliggör snabb produktionsomställning för korta ledtider och leveranssäkerhet.

Ständiga förbättringar

Samtliga medarbetare har genomgått en 3-poängskurs på Högskolan i Skövde inom Lean production.