Viss efterbehandling eller komplett monterade komponenter?

Vi kan även ta ett totalansvar för håltagning, laserskärning, ytbehandling och även utföra montering av detaljer till färdiga komponenter. För oss är det naturligt att våra detaljer eller komponenter ska kunna gå rakt in i en monteringsprocess hos vår kund.

Håltagning och laserskärning

Håltagning och laserskärning är exempel på två mycket vanliga typer av efterbearbetningar för trycksvarvade eller djupdragna detaljer. Håltagning gör vi på plats hos oss och laserskärning löser vi med hjälp av partners.

Tvättning

Detaljer kan behöva tvättas efter tillverkningsprocessen – det löser vi direkt hos oss.

Ytbehandling

Exempel på ytbehandlingar är lackering, anodisering, förzinkning och förkromning. Det löser vi med lokala samarbetspartners.

Montering

Viss montering av detaljer till färdiga komponenter gör vi själva – mer omfattande eller mer komplex montering anlitar vi specialiserade partners för. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er.

Vi vill vara din partner i verkstaden och gärna komma in i tidigt i konstruktionsarbetet för att kunna bistå med vår produktionskompetens.

Via samarbetspartners kan vi även ta ett totalansvar för ytbehandling efter kundens önskemål och även utföra viss montering.

Vi erbjuder även lagerhållning av matriser, råmaterial och färdiga produkter för korta ledtider i produktion.

Filmer

Filmerna visar hur olika efterbehandlingar kan gå till.