Kategori “Allmänt”

Mätrum

I vårt led i certifieringen har vi byggt ett separat mätrum.

Utbildning

Under vecka 8 hölls utbildning i ett stödprogram, med lärare från Tyskland, för vår största trycksvarv Leico PNC 118. Detta i syfte att bli än mer effektiva i vår trycksvarvning.

Nominerad till Årets Gnosjöare 2002

Hermanders AB har tilldelats ett diplom för nominering till regionfinal i Årets Gnosjöare - utmärkerlsen till företagare i Sverige med stor amibition och förmåga för att förverklinga sina idéer.

Utmärkelse Årets Företagare

Jan Engström och Anders Nyman, från Hermanders AB, blev den 22:a augusti tilldelade utmärkelsen Årets Företagare i Töreboda kommun.