Alla nyheter

Vaggerydsmodellen i Töreboda

Hermanders är ett av sex företag i Töreboda kommun som deltar i en lokal ”Vaggerydmodell”. Ett projekt, där en praktikant får en handledare i företaget och arbetsplatsanpassad utbildning.

Utbildningen bestäms av praktikantens förkunskaper och företagets behov. Gemensamt ansvar är att skapa den bästa arbetsmarknadsutbildningen som går att genomföra, och som är helt inriktad på det lokala näringslivets krav och önskemål.