Alla nyheter

Nu är vi också Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Den 1 – 3 februari genomfördes stor revision enligt det nya systemet ISO 9001 : 2015.
Samtidigt fick vi godkänd revision i miljöcertifiering enligt ISO 14001 : 2015.
Revisionen genomfördes av revisionsledare Stefan Nygren från Intertek.

Vår kvalitets chef Ronny Olsson har arbetet väldigt intensivt med att ta fram alla dokument och rutiner den senaste tiden.

Så snart vi erhållit våra certifikat kommer vi att lägga ut dem på vår hemsida.