Alla nyheter

Interlake oil & gas

Hermanders är en av sex företag i klustret Interlake oil & gas. De övriga företagen är: Noremech AB, Lidköpings gjuteri AB, Kramers Mek Verkstad AB, Mölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB, Lidan Marin AB samt UW-Elast AB.

Dessa företag har komplementerande specialiteter beträffande tillverkning, materialkunskap och design. Syftet är att ta fram systemlösningar och komponenter för ”oil and gas upstream” sektorn. Marknaden vi främst riktar oss mot är Norge.