Alla nyheter

Hermanders köper METAB

Från och med den 1 januari 2015 har Hermanders AB förvärvat METAB, Metalltryckning i Bredaryd AB. METAB ägs av far och son, Bo och Kenth Pettersson och dessa har ägt företaget från 1995. Flytt av företaget sker vecka 7 till Töreboda.

Företaget är ett renodlat trycksvarvningsföretag och Hermanders kommer i och med köpet att ytterligare stärka sitt kunnande och även få tillgång till mycket kvalificerade maskiner.

Bo passar på att ta sig en välförtjänt pension och Kenth kommer att vara behjälplig med att överföra och integrera deras maskinpark och kunder hos Hermanders.

Från vänster, sonen Kenth Pettersson & fadern Bo Pettersson

Från vänster, Kenth Pettersson & Bo Pettersson