Alla nyheter

Hermanders har förvärvat Laio Metall AB

Från att ha varit Trycksvarvningsspecilisten har vi nu tagit steget till att bredda vår tunnplåtsbearbetning att även innefatta djupdragning.

Laio Metalls specialitet är dragpressa rostfritt stål. De har även utvecklat en metod för att kombinera djupdragning och trycksvarvning. Laio Metall kommer att vara ett helägt dotterbolag till Hermanders AB och fortsätter bedriva sin verksamhet i Hovmantorp.

Samordning kommer att ske vad gäller inköp, marknadsföring, produktion samt en viss del av administrationen.