Alla nyheter

Fiberkabel och ny telefonväxel

Vi inleder nu en satsning för att förbättra både vår telefoni och datatrafik. Rent konkret innebär det att våra kunder lättare kommer kunna nå oss i framtiden.

Just nu pågår indragningen av en fiberkabel som kommer användas för både data- och telekommunikation. Den 1:e oktober 2008 ska allt vara klart för driftsättning.